"LUIJTGAARDEN WERKT AAN EEN WERELD ZONDER AFVAL EN UITVAL"

Wij zijn en blijven leverancier van gebruikte en nieuwe dakpannen, maar we positioneren ons steeds meer als partner voor bedrijven en particulieren die circulair willen werken. Hiervoor hebben wij ons unieke inruilconcept voor dakpannen ontwikkeld met een tweetal opties. De eerste optie is om de gebruikte dakpannen die van het dak komen na het uitsorteren aan te vullen en te herleggen op de desbetreffende daken. De tweede optie is het inruilen van de gebruikte dakpannen voor nieuwe. De dakpannen die niet terug het dak op kunnen worden op een zo hoogwaardig mogelijke manier hergebruikt. Het uitsorteren van ingeruilde dakpannen wordt op onze locatie door gedreven collega’s uitgevoerd, waaronder ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door op duurzame wijze te werken draagt Luijtgaarden een steentje bij aan een wereld zonder afval en uitval.

SAMEN NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

De ladder van Lansink
 

Wij zijn dé partner voor bedrijven en particulieren die circulair willen werken. We hebben daarvoor 2 concepten ontwikkeld op basis van de Ladder van Lansink met als doel een herbestemming voor elk product te vinden. De Ladder van Lansink geeft in een rangorde aan wat de meest milieuvriendelijke manieren van afvalverwerking zijn. Hoe hoger op de Ladder van Lansink, hoe duurzamer. Preventie en hergebruik vormen daarom ook de hoogste tree. Dan volgt recycling en hoogwaardige energiewinning. Laagst op de ladder staan het verbranden of storten van afval. In onze concepten zetten we in op preventie, hergebruik & recycling. En dat lukt, omdat onze klanten meedenken in onze benadering. Klik op de verschillende treden van de ladder om te zien wat Luijtgaarden doet om die stap te realiseren.

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor afval. Wanneer producten nog prima gebruikt kunnen worden, is het niet nodig om het als afval te verwerken.

Bij Luijtgaarden zorgen we dat dakpannen zoveel als mogelijk weer hun plek op het dak terugvinden. We doen dit door gebruikte dakpannen één voor één uit te sorteren op kwaliteit en waterdichtheid. Bij goedkeuring van de dakpan kan deze terug het dak op. Zo voorkomen we afval!

Producten die gezien worden als afval kunnen vaak nog gebruikt worden voor andere toepassingen. Dit voorkomt dat er onnodig afval gecreëerd wordt.

Hoe doet Luijtgaarden dit voor dakpannen? Mocht een dakpan binnen ons uitsorteerproces niet door onze keuring komen, dan gaan wij voor het herbestemmen van de dakpan. Zo hebben wij met Luijtgaarden Repurpose de Eco Cassettes bedacht. Dit is een schanskorf die op maat gemaakt kan worden en op allerlei verschillende manieren wordt toegepast. Dus ook wanneer een dakpan niet meer als dusdanig gebruikt kan worden, kunnen wij hiermee het leven van de dakpan verlengen.

Bij recycling wordt afval verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten. Zo kunnen we duurzamer omgaan met natuurlijke grondstoffen, zoals bijvoorbeeld de materialen waar dakpannen van gemaakt worden: keramiek en beton.

Als dakpannen gebroken zijn of niet meer in zijn geheel toegepast kunnen worden in één van onze herbestemmingen, dan worden ze gerecycled door onze partner Renewi. Dit doen zij door er grondstoffen van te maken die weer opnieuw toegepast kunnen worden. Denk hierbij aan rode dakpannen die tot gruis gemalen zijn voor tennisbanen.

Wanneer er niets meer gedaan kan worden met brandbaar afval, dan kan verbranden met energiewinning een oplossing zijn. Bij de verbranding wordt warmte gebruikt om onder mee elektriciteit te maken.

Luijtgaarden gaat alleen voor de meest circulaire oplossingen. Het verbranden van onze materialen om hier energie uit te halen past hier niet in.

Bij deze trede van de Ladder van Lansink wordt afval verbrand. Er kan dan geen energie uitgehaald worden. 

Luijtgaarden gaat voor de meest circulaire oplossing. Het verbranden van onze materialen past hier niet in.

Materialen en afvalstoffen die niet giftig zijn kunnen gestort worden. Dit gebeurd alleen onder strenge regels en toezicht.

Luijtgaarden gaat voor de meest circulaire oplossingen. Het storten van onze materialen past hier niet in.

EEN DUURZAME BOUW MET ONZE CIRCULAIRE OPLOSSINGEN

Met ons unieke circulaire concept voor dakpannen voldoe je aan de circulaire maatstaven die nu of in de toekomst van je verwacht worden bij restauratie-, renovatie- en nieuwbouwprojecten. Het inruilen van bestaande dakpannen staat daarbij centraal voor ons. Bekijk hoe wij innoveren en onze duurzame en circulaire oplossingen toepassen op het dak.

Bekijk circulaire oplossingen
_MG_9650.jpg
_MG_9652.jpg

ONTWIKKELING EN INNOVATIE BINNEN LUIJTGAARDEN

Vizier op de toekomst, scherp zijn en blijven, kennis vergroten, kansen zien en benutten, Luijtgaarden maakt er dagelijks een sport van. Dakpannen horen op het dak, maar het kan zijn dat de bij ons ingeruilde dakpannen door onze keuring buiten het A-certificaat vallen en dus niet meer geschikt zijn voor op het dak. Hiervoor creëren wij innovatieve en duurzame toepassingen en herbestemmingen samen met onze partners in verschillende branches. Bijvoorbeeld onze Eco Casettes: schanskorven gevuld met afgekeurde dakpannen die gebruikt worden als erfafscheiding, oeverbescherming of geluidswal. Hier werken we continu aan, zodat we blijven ontwikkelen en innoveren. Welke dakpan dan ook: wij weten er raad mee!

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?

Klaar om aan de slag te gaan met jouw project? Of kan je nog wel wat advies gebruiken? Onze medewerkers staan voor je klaar en helpen je graag. Zo adviseren we over gebruikte dakpannen of nieuwe dakpannen, bieden we projectondersteuning en denken we met je mee omtrent nieuwe innovaties en het herbestemmen van materialen. Neem eenvoudig contact met ons op en wie weet drinken we binnenkort samen een kop koffie op onze locatie in de gemeente Moerdijk.​​​​​​

Neem contact op
DJI_0141.jpg